SÀN GỖ CÔNG NGHIỆP MALAYSIA XƯƠNG CÁ AVIVA XC368

450.000 

Kích thước: 606 x 96 x 12 mm

Số lượng tấm/ hộp: 24 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 1.39622 m2

SÀN GỖ CÔNG NGHIỆP MALAYSIA XƯƠNG CÁ AVIVA XC368

450.000